1DAYPHOTOSHOOTEXP-DURBAN (youthdayexpo)

Uncategorized

Siyixoxa Ngezithombe: Imifanekiso by Senzokhaya Khambule.

Izolo besihlangene sibungaza usuku lwentsha, lokho sikwenze ngendlela ehlukile futhi nenhle kakhulu ebantwini abasha. Ngaphansi kohlelo lwethu olwenzeka nyanga zonke, I-1DAYPHOTOSHOOTEXP, oluqeqesha luphinde lukhulise intsha emkhakheni wezokukhangisa (modelling) . Lolusuku lube impumelelo sibonga kakhulu kulabo abaphumelele ukuba inxenye yalo, njengongoba ubona amalunga ethu bemahle eqhakazile kanti bebesike nenqephu esezingeni.

Ama Themes abawasebenzisile bekuyi school uniforms, streetwears kanye nama swimwears.  Bheka izithombe ngezansi uphakele iso. Uma ufisa ukuba inxenye ye 1DayPhotoshootExpo ungasithumelela umyalezo ku 0617886699 ngoWhatsapp noma usibheke ekhasini lethu kuFacebook. Ama models ethu ayatholakala uma udinga abakhangisi, promoters and music video extras.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s