Birthday Photoshoot | One Person Studio Package

Photoshoot Packages

Allows one person

Additional outfit R100 per person and get 5 more images

Additional Person is R200 extra and get 10 more photos.

Get 15 Digital Photos sent to your phone immediately after the photoshoot.

•You may bring one outfit.

•You May use our props available in the studio during the session.

•Our Photographer will assist you with posing tips.

•You are allowed to bring/use your own balloons 🎈

• Bring a birthday cake, and you may also use our birthday props available in the studio.

To make a reservation please request a booking confirmation

•Add a customized T-shirt for only R150

•Photo Prints May be purchased in the studio (A4 size is R50. Post card size is R30)

Please order bigger sizes of Photo Prints and frames after your shoot, request the price list from us.

Advertisement

Nontethelelo Mthembu.

Profiling & Branding

Ukuhamba amazwe ngibone izindawo ezinhle ezahlukene, nabantu ngokuhlukana kwabo kuyiphupho lami.igama lam ngu NONTETHELELO MTHEMBU ngihlala eMBUMBULU ngineminyaka ewu 26.kulonyaka ngisezinhlelweni zokuphumelelisa phupho lam lokuhamba amazwe ngibone nabantu ngokuhlukana kwabo ,ngisemalungiselelweni okuthi ngiye koqala izifundo zokuba flight attendant e SKKY AVIATION ACADEMY.

Andiswa Msani

Profiling & Branding

Ukuba umethuli wezinhlelo kumabonakude nokuba umlingisi ilona iphupho lami elikhulu.

Ukuba umethuli wezinhlelo kumabonakude nokuba umlingisi ilona iphupho lami elikhulu.
igama lami ngingu ANDISWA MSANI ngingowase Mzinto South Coast endaweni ebizwa ngokuthi ikeMALANGEN.
ngineminyaka eyi 19kulonyaka ngihlela ukuthuthukisa ulwazi lwami kuwo lomkhakha kamabonakude .
nakuba bengingakayitholi indawo enkulu,ngiyaye ngivezwe njengomunye wabalingisi abengeziwe emdlalweni yase stained
glass TV nokuyi Durban Gen kanye noZalo.
ngingaphansi kwenkampani efunela abalingisi imidlalo IMIZAN CASTING AGENCY neseyingisize ngahlangana nabantu
ebengingakaze ngizitshele ukuthi ngingahlangana nabo.
Phakathi kwabantu abantu engibukela kubo singabala UMAMA ULELETI KHUMALO nosemkantshubomvu kwezokulingisa.
kanti phakathi kosaziwayo abasakhula ngigqugquzelwa u Thuthuka Mthembu oqhubekayo nokuzenzela igama kwezikamabonakude,nobuye ngikuthole njalo ukuthi ngifana naye.

Nomfundo Mlaba

Profiling & Branding

“Ngiwumuntu onanesineke ngiyakthanda nokuba isbonelo esihle emphakathini.”

Ngiyintombazane enamashumi amabili (20) ubudala. Ngazalwa mhla ziyi 30 kuMasingana ngonyaka ka 2001. Umsebenzi engithanda ukuwenza ukuvakashela amazwe ahlukahlukene (Tourist) ngoba nguwumuntu othandayo ukufunda ngezinto ezintsha ezenzeka kwamanye amazwe,izilimi ezahlukahlukene abazikhulumayo, amasiko bawagcina kanjani kanye nokudla okunhlobonhlobo abakudlayo kanye ngiwumuntu ongaqhelelani nemvelo. Okwamanje ngiwumfundi e-Unisa lapho ngiqeqeshelwa khona ukuba nguthisha. Ngiwumuntu onanesineke ngiyakthanda nokuba isbonelo esihle emphakathini. Umdlalo engiwuthandayo ibhola likanobhutshuzwayo.

Today we feature a clothing brand from Matatiele, we did a photoshoot with them at uShaka Marine last Saturday. Read more about this amazing brand below.

“Yes we are from the rural roads of Matatiele but we believe that dusting ourselves off and embracing the beauty that lives within us will take us to greater heights”

BBM Team

Botle Ba Matat, here forth known as BBM, is an organisation that was founded by the youth of Matatiele. It was founded in 2012 with little initial exposure. In the year 2015 members were recruited and developed. The organisation launched with a clothing brand. This served as a stepping stone to explore other avenues, such as enhancing and transforming the talents and skills of the youth in Matatiele and surrounding areas.

Our target market is the youth and youth empowerment. We intend to work closely with other youth foundations and organisations because to empower the youth is to empower the nation, ‘’Inkunzi isematholeni”.

“The best is still yet to come. The brand is growing each and every year and it’s really overwhelming. It’s getting bigger than us now. We are working with artists around Matatiele and other places around the country”, BBM Team

“It’s getting crazy man. We are currently planning something that will accommodate everyone around SA. We want to inspire the youth of this country through our work. New brands will be born under our umbrella. We aspire to inspire before we expire ”, Major, BBM Founder

Botle Ba Matat : BBM

Profiling & Branding