Ongeziwe Masondo

Profiling & Branding
“My name is Ongeziwe Masondo, 20 years of age, I’m doing 3rd year in drama and psychology at ukzn Howard college. Growing upbacting has always been my dream and along the way I developed love for modeling as well, I love food, discovering new places and traveling

Nosihle Ngidi Profile/Portfolio

Profiling & Branding

“Igama lami ngingu Nosihle Ngidi
Ngingowase Mlazi Ka Z
Kulonyaka ngifunda u Matikuletsheni
Nginothando lwemfashini, kuyangiJabulisa ukubona abantu bebahle”

Uthando lwemfashini ilona olungi gqugquzelile ukuthi ngingene eku Modeleni

Igama lami ngingu Nosihle Ngidi
Ngingowase Mlazi Ka Z
Kulonyaka ngifunda u Matikuletsheni

Nginothando lwemfashini, kuyangiJabulisa ukubona abantu bebahle
Ngiyakholwa ukuthi uku Modela ikhona okuzongibeke ethubeni lokufeza iphupho lami kwezemfashini

Ngingu Mkhangisi Mangabe kukhona ofuna ngiku khangisele khona
Ngiyatholakala kule Nombolo 0730348793
Kanti futhi ngiyatholakala naku Facebook@Ch’lerh Ngidi
Ngicela ningilandele naku Instagram@Chlerhfeb

Kunotha Dimba’s Profile/ Portfolio

Profiling & Branding
“Becoming one of the biggest Business Woman in the world is one of my biggest dream
I’m a dream bigger
My Name is Kunotha Dimba”

This year I’m doing Matric
Next year I want to Study Hospitality
I Choose this Career because I love it and I know it will Support me grow, Personally and Professionally it will not only nourish me with socialising and Networking , but also render me with dynamic possibilities to grow within the industry

I’m a Promoter if you want me to Promote Something for you
Plz Contact me 0624315136
and plz follow me on Instagram @Kunotha2005

Nontethelelo Mthembu.

Profiling & Branding

Ukuhamba amazwe ngibone izindawo ezinhle ezahlukene, nabantu ngokuhlukana kwabo kuyiphupho lami.igama lam ngu NONTETHELELO MTHEMBU ngihlala eMBUMBULU ngineminyaka ewu 26.kulonyaka ngisezinhlelweni zokuphumelelisa phupho lam lokuhamba amazwe ngibone nabantu ngokuhlukana kwabo ,ngisemalungiselelweni okuthi ngiye koqala izifundo zokuba flight attendant e SKKY AVIATION ACADEMY.

Andiswa Msani

Profiling & Branding

Ukuba umethuli wezinhlelo kumabonakude nokuba umlingisi ilona iphupho lami elikhulu.

Ukuba umethuli wezinhlelo kumabonakude nokuba umlingisi ilona iphupho lami elikhulu.
igama lami ngingu ANDISWA MSANI ngingowase Mzinto South Coast endaweni ebizwa ngokuthi ikeMALANGEN.
ngineminyaka eyi 19kulonyaka ngihlela ukuthuthukisa ulwazi lwami kuwo lomkhakha kamabonakude .
nakuba bengingakayitholi indawo enkulu,ngiyaye ngivezwe njengomunye wabalingisi abengeziwe emdlalweni yase stained
glass TV nokuyi Durban Gen kanye noZalo.
ngingaphansi kwenkampani efunela abalingisi imidlalo IMIZAN CASTING AGENCY neseyingisize ngahlangana nabantu
ebengingakaze ngizitshele ukuthi ngingahlangana nabo.
Phakathi kwabantu abantu engibukela kubo singabala UMAMA ULELETI KHUMALO nosemkantshubomvu kwezokulingisa.
kanti phakathi kosaziwayo abasakhula ngigqugquzelwa u Thuthuka Mthembu oqhubekayo nokuzenzela igama kwezikamabonakude,nobuye ngikuthole njalo ukuthi ngifana naye.

Nomfundo Mlaba

Profiling & Branding

“Ngiwumuntu onanesineke ngiyakthanda nokuba isbonelo esihle emphakathini.”

Ngiyintombazane enamashumi amabili (20) ubudala. Ngazalwa mhla ziyi 30 kuMasingana ngonyaka ka 2001. Umsebenzi engithanda ukuwenza ukuvakashela amazwe ahlukahlukene (Tourist) ngoba nguwumuntu othandayo ukufunda ngezinto ezintsha ezenzeka kwamanye amazwe,izilimi ezahlukahlukene abazikhulumayo, amasiko bawagcina kanjani kanye nokudla okunhlobonhlobo abakudlayo kanye ngiwumuntu ongaqhelelani nemvelo. Okwamanje ngiwumfundi e-Unisa lapho ngiqeqeshelwa khona ukuba nguthisha. Ngiwumuntu onanesineke ngiyakthanda nokuba isbonelo esihle emphakathini. Umdlalo engiwuthandayo ibhola likanobhutshuzwayo.

“Be your own role Model,” Mthokozisi Mtolo

Profiling & Branding
My name is Mthokozisi Mtkay Mtolo, from Sibizane location (Ixopo, Creighton), I was born on a warm sunny day in 05 June 1993. I grow up at Sbizana until I started a school firstly Sphamandla crèche than I went to Newtonville Primary school, enden my high school at Sonyongwana

I was raised by my dearest loving sister Duduzile Ethel Mtolo and the rest of my family because of we lost our parents so me and the rest of the family we were guided by my sister because she is the only one who is grown up in the left family members, I study until I went to Elangeni tvet college to do my hospitality course for 3 years, luckily I passed all my levels without hesitation. Then I started working at a coffee shop Ngwenya coffee shop based at Pinetown owned by young lady Cara I continue to look for a better job at ICC they phoned me to work there set up position I worked for 1month there because I got another job at Mdloti Bel-Punto restaurant it was 2018 October 02 at the kitchen as prep person and in a pass section of which it a good thing to multi-task as my boss used to say so even now he still saying the same.

As for life to me means family, church members as well as friends who you can trust and who trust you, I am more much on the happy side of life of course, but like all humans on this planet earth I do have my “Days of”. That means I do have some sad days or depressed day, but because of I do believe in God too much such a way that everything that step on my way I just lock my room turn on my gospel music loud and I sing I pray until I stand up again both my feet.

And as for my outlook on the future, I do believe that one day I will run my own restaurant because I think i do have alot information about different dishes and cultures and life inside and outside the restaurant as I said am still working on a restaurant I learn each and every day for my future company. And I also believe that one day I will advertise some brands of our local fashion designers I would love that too be on a Good spotlight some other things I have or done- I do decoration for different occasions, Program director for different ceremony of course eg church, wedding and parties etc, I am a motivational speaker, certificate in acting, stage performance and also I take part in many organizations few of them Inhlabamkhosi boys, Project 90by2030 and Seeds of tomorrow.

Words of encouragement to the youth of South Africa the universe as a whole it doesn’t matter where do you come from and who you are but what matters is the original of yourself who you are, we are tired of people who are copies of other people (Celebrities) out there be your own role model we want new fresh things other original celebrities talk less do more let your actions speak remember to invite God in everything you are planning to do from start till the end stay blessed

For more.

Email :mthokozisithidisoh@gmail.com

Instagram: mthokozisithidisoh

Instagram :Mthokozisi Mtolo

Today we feature a clothing brand from Matatiele, we did a photoshoot with them at uShaka Marine last Saturday. Read more about this amazing brand below.

“Yes we are from the rural roads of Matatiele but we believe that dusting ourselves off and embracing the beauty that lives within us will take us to greater heights”

BBM Team

Botle Ba Matat, here forth known as BBM, is an organisation that was founded by the youth of Matatiele. It was founded in 2012 with little initial exposure. In the year 2015 members were recruited and developed. The organisation launched with a clothing brand. This served as a stepping stone to explore other avenues, such as enhancing and transforming the talents and skills of the youth in Matatiele and surrounding areas.

Our target market is the youth and youth empowerment. We intend to work closely with other youth foundations and organisations because to empower the youth is to empower the nation, ‘’Inkunzi isematholeni”.

“The best is still yet to come. The brand is growing each and every year and it’s really overwhelming. It’s getting bigger than us now. We are working with artists around Matatiele and other places around the country”, BBM Team

“It’s getting crazy man. We are currently planning something that will accommodate everyone around SA. We want to inspire the youth of this country through our work. New brands will be born under our umbrella. We aspire to inspire before we expire ”, Major, BBM Founder

Botle Ba Matat : BBM

Profiling & Branding