Nosihle Ngidi Profile/Portfolio

Profiling & Branding

“Igama lami ngingu Nosihle Ngidi
Ngingowase Mlazi Ka Z
Kulonyaka ngifunda u Matikuletsheni
Nginothando lwemfashini, kuyangiJabulisa ukubona abantu bebahle”

Uthando lwemfashini ilona olungi gqugquzelile ukuthi ngingene eku Modeleni

Igama lami ngingu Nosihle Ngidi
Ngingowase Mlazi Ka Z
Kulonyaka ngifunda u Matikuletsheni

Nginothando lwemfashini, kuyangiJabulisa ukubona abantu bebahle
Ngiyakholwa ukuthi uku Modela ikhona okuzongibeke ethubeni lokufeza iphupho lami kwezemfashini

Ngingu Mkhangisi Mangabe kukhona ofuna ngiku khangisele khona
Ngiyatholakala kule Nombolo 0730348793
Kanti futhi ngiyatholakala naku Facebook@Ch’lerh Ngidi
Ngicela ningilandele naku Instagram@Chlerhfeb

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s