Nontethelelo Mthembu.

Profiling & Branding

Ukuhamba amazwe ngibone izindawo ezinhle ezahlukene, nabantu ngokuhlukana kwabo kuyiphupho lami.igama lam ngu NONTETHELELO MTHEMBU ngihlala eMBUMBULU ngineminyaka ewu 26.kulonyaka ngisezinhlelweni zokuphumelelisa phupho lam lokuhamba amazwe ngibone nabantu ngokuhlukana kwabo ,ngisemalungiselelweni okuthi ngiye koqala izifundo zokuba flight attendant e SKKY AVIATION ACADEMY.

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s