Nomfundo Mlaba

Profiling & Branding

“Ngiwumuntu onanesineke ngiyakthanda nokuba isbonelo esihle emphakathini.”

Ngiyintombazane enamashumi amabili (20) ubudala. Ngazalwa mhla ziyi 30 kuMasingana ngonyaka ka 2001. Umsebenzi engithanda ukuwenza ukuvakashela amazwe ahlukahlukene (Tourist) ngoba nguwumuntu othandayo ukufunda ngezinto ezintsha ezenzeka kwamanye amazwe,izilimi ezahlukahlukene abazikhulumayo, amasiko bawagcina kanjani kanye nokudla okunhlobonhlobo abakudlayo kanye ngiwumuntu ongaqhelelani nemvelo. Okwamanje ngiwumfundi e-Unisa lapho ngiqeqeshelwa khona ukuba nguthisha. Ngiwumuntu onanesineke ngiyakthanda nokuba isbonelo esihle emphakathini. Umdlalo engiwuthandayo ibhola likanobhutshuzwayo.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s